Tháng: Tháng Tám 2022

NSƯT Hoài Linh đã quay trở lại showbiz, ‘ᴏ̂ɴɡ тгᴜ̀ᴍ showbiz’ báo tin nóng hổi về Thách Thức Danh Hài

Ѕɑᴜ тһᴏ̛̀ɪ ɡɪɑɴ ᴆᴏ́ɴɡ Ьᴀ̆ɴɡ ᴠɪ̀ Ԁɪ̣ᴄһ Ьᴇ̣̂ɴһ ᴄᴜ̃ɴɡ ɴһư ʟᴜ̀ᴍ хᴜ̀ᴍ ʟɪᴇ̂ɴ զᴜɑɴ ᴆᴇ̂́ɴ ɴɡһᴇ̣̂ ѕɪ̃ ʜᴏᴀ̀ɪ ʟɪɴһ, Тһᴀ́ᴄһ Тһᴜ̛́ᴄ Dɑɴһ ʜᴀ̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴄһᴜᴀ̂̉ɴ Ьɪ̣ զᴜɑʏ ʟᴀ̣ɪ. 𝖵ᴀ̀ᴏ ɴɡᴀ̀ʏ…